AICTE Approvals

ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (AICTE), ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ  ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರತಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ..

The All India Council for Technical Education (AICTE) is the statutory body and a national-level council for technical education, under Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.It gives approvals for every program in every year. The approval letters are listed here..

 
SL.No. Year Letter 0f Approval
1 2014-15 Click here..
2 2015-16 Click here..
3 2016-17 Click here..
4 2017-18 Click here..
5 2018-19 Click here..
6 2019-20 Click here..
7 2020-21 Click here..
8 2021-22 Click here..